Kategorie
Aktualności

Szkolenia online dla wnioskodawców KPO

Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców w organizowanych przez OPI konkursach na wsparcie przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1 KPO do wzięcia udziału w 3-dniowym cyklu szkoleń dotyczących przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem zagadnień pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zagadnień księgowych.

Szkolenia odbędą się 4-6 października 2023 r. – poniżej znajduje się ramowa agenda szkoleń.

Zarejestruj się, klikając w link.

4 października, godz. 14.00-16.30
Omówienie zasad konkursu i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
– Elżbieta Dębkowska, kierowniczka Działu Obsługi Projektów Inwestycyjnych, OPI


5 października, godz. 9.00-16.00
Ewidencja księgowa zakończonych prac rozwojowych oraz wytwarzanych środków trwałych
– ekspertka Gabriela Suski-Borek

Zagadnienia:
• definicja prac rozwojowych w świetle przepisów; podział na prace badawcze i rozwojowe
• zasady wyceny nakładów na prace rozwojowe
• początkowe ujęcie prac rozwojowych w księgach rachunkowych
• zasady ewidencji, wycena i ujmowanie w czasie trwania prac rozwojowych
• ustalenie kryteriów zakończenia prac rozwojowych
• pozycja bilansu dla prac rozwojowych
• zasady amortyzacji zakończonych prac rozwojowych
• koszty kwalifikowane przy zakupie wnip/ aparatury
• pojęcie środków trwałych
• przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym
• międzynarodowe standardy rachunkowości
• wycena początkowa środków trwałych
• dokument przyjęcia środka trwałego do użytkowania – OT, protokół przyjęcia
• środki trwałe wybudowane we własnym zakresie


6 października, godz. 9.00-16.00
Pomoc publiczna, pomoc de minimis oraz mechanizm monitorowania i wycofania w przedsięwzięciach inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego
– ekspert Mikołaj Stasiak

Zagadnienia:
• wprowadzenie; pojęcie pomocy publicznej
• pomoc w ramach rozporządzenia 651/2014 (GBER)
• mechanizm monitorowania; obliczenia dla celów wycofania (claw-back)
• pomoc de minimis (stosowanie rozporządzenia 1407/2013)