Kategorie
Aktualności

Promotorzy OPI i tematy badawcze w Szkole Doktorskiej TIB PAN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zgłosił tematy badawcze do rekrutacji uzupełniającej doktorantów Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych – TIB PAN na rok akademicki 2023/2024.

Promotorami z ramienia naszego instytutu są dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. instytutu oraz dr hab. Cezary Biele, prof. instytutu. Propozycje tematów badawczych zamieszczone są tutaj.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 września 2023 r. Następnie, od 13 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (II etap). Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi 25 września 2023 r.

Więcej informacji jest dostępnych pod tym linkiem: https://tib.ippt.pan.pl/