Digital Credentials for Europe (DC4EU)

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie jako partner projektu Digital Credentials for Europe (DC4EU), realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Digital Europe.

Dowiedz się więcej

Education4Entrepreneurship

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie Education4Entrepreneurship, koncentrującym się na wymianie wiedzy w obszarze nauczania przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej

Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie systemu, który będzie w stanie udzielić wsparcia w identyfikacji produktów, niebezpiecznych i niskiej jakości, z uwzględnieniem ich podwójnej jakości „dual quality”.

Dowiedz się więcej

AI wyszukuje niedozwolone klauzule w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wygrał konkurs na opracowanie i wdrożenie narzędzia, które pomoże w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy we wzorcach umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C.

Dowiedz się więcej

SAGACITY – inteligentny dom bez barier

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wraz z partnerami – Stowarzyszeniem KOBO oraz Big Idea Technology sp. z o.o. (BIT) opracują innowacyjny system sterowania urządzeniami Internetu Rzeczy z wykorzystaniem bezprzewodowego wzmacniacza sygnału bioelektrycznego.

Dowiedz się więcej

Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej platformy, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty.

Dowiedz się więcej

Network 4 Growth

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”.

Dowiedz się więcej

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet

Celem projektu jest zbadanie nowych potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

Dowiedz się więcej

Ebalance-plus

1 lutego 2020 r. rozpoczął się projekt ebalance-plus pn. Rozwiązania w zakresie bilansowania oraz odporności służące uwolnieniu elastyczności i zwiększeniu możliwości rynkowych dla sieci dystrybucji energii elektrycznej, w którym OPI PIB jest jednym z 15 beneficjentów.

Dowiedz się więcej

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem naukowym w projekcie pn. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze.  Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dowiedz się więcej