Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie systemu, który będzie w stanie udzielić wsparcia w identyfikacji produktów, niebezpiecznych i niskiej jakości, z uwzględnieniem ich podwójnej jakości „dual quality”.

Dowiedz się więcej

AI wyszukuje niedozwolone klauzule w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wygrał konkurs na opracowanie i wdrożenie narzędzia, które pomoże w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy we wzorcach umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C.

Dowiedz się więcej

SAGACITY – inteligentny dom bez barier

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wraz z partnerami – Stowarzyszeniem KOBO oraz Big Idea Technology sp. z o.o. (BIT) opracują innowacyjny system sterowania urządzeniami Internetu Rzeczy z wykorzystaniem bezprzewodowego wzmacniacza sygnału bioelektrycznego.

Dowiedz się więcej

Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej platformy, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty.

Dowiedz się więcej

Network 4 Growth

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”.

Dowiedz się więcej

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet

Celem projektu jest zbadanie nowych potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

Dowiedz się więcej

Ebalance-plus

1 lutego 2020 r. rozpoczął się projekt ebalance-plus pn. Rozwiązania w zakresie bilansowania oraz odporności służące uwolnieniu elastyczności i zwiększeniu możliwości rynkowych dla sieci dystrybucji energii elektrycznej, w którym OPI PIB jest jednym z 15 beneficjentów.

Dowiedz się więcej

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem naukowym w projekcie pn. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze.  Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Genderaction

Genderaction to międzynarodowy projekt w ramach Horyzontu 2020. Ma na celu analizę postępów państw członkowskich we wdrażaniu równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Zadaniem OPI PIB w projekcie było stworzenie dashboardu prezentującego dane na temat udziału kobiet w sektorze nauki i innowacji w Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Celem projektu było ilościowe określenie efektów wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Analizowane działania były wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w latach 2007-2016.