Kategorie
Aktualności

Projekt PIONIER-LAB z notyfikacją Komisji Europejskiej

log pionierlab

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji otrzymał notyfikację z Komisji Europejskiej. Realizuje go 21 partnerów, a jego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest Instytucją Wdrażającą Działanie 4.2. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” IV. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego realizowany jest ten projekt.

Projekt PIONIER-LAB jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy dotyczące prowadzenia działalności badawczej w Polsce, współpracy gospodarki z nauką oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Problemy te zostały zidentyfikowane w projekcie jako niewystarczająca krajowa infrastruktura badawcza, utrudniony dostęp do tej infrastruktury oraz niski współczynnik innowacji przy współpracy sektora przemysłowego z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw, oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju.

Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego. Platforma PIONIER-LAB będzie stanowiła ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.