Kategorie
Aktualności

Powstanie Narodowe Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa

Utworzenie Narodowego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa było głównym tematem spotkania, które odbyło się 19 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor OPI PIB, dr inż. Jarosław Protasiewicz. Celem centrum będzie rozwijanie potencjału polskiego środowiska akademickiego oraz innych instytucji publicznych w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Prezentację koncepcji Narodowego Centrum (Sieci) przedstawił prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach, jakie płyną z utworzenia Narodowego Centrum (Sieci) Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. Wśród nich wymienić można m.in. zbudowanie unikalnej infrastruktury AI i CS oraz obszarów pokrewnych, w ramach których Polska byłaby liderem Europy Środkowo-Wschodniej z możliwością oddziaływania na całą Europę, w szczególności rejon Trójmorza, Bałkany i inne regiony. Utworzenie centrum to także szansa na wzrost konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz popularyzacja i rozwój sztucznej inteligencji w zakresie rozwiązywania zagadnień z takich dziedzin jak: medycyna, bezpieczeństwo, inżynieria, analityka ekonomiczna, przemysł, handel, usługi. 

W trakcie spotkania poruszano również kwestię zwiększenia cyberbezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych (transmisji, przetwarzania i przechowywania), bezpieczeństwa e-tożsamości czy aplikacji służących społeczeństwu. Wskazywano również na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w metrologii. Działalność centrum byłaby w tym zakresie uzupełnieniem działań Polskiej Unii Metrologicznej.

W spotkaniu oprócz dyrektora OPI PIB udział wzięli: Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, Jadwiga Emilewicz, poseł na Sejm RP; prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar; prof. Roman Słowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Justyna Orłowska, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a także Andrzej Kurkiewicz, p.o. dyrektora Zakładu Technologii Cyfrowych Głównego Urzędu Miar; prof. dr. hab. inż. Michał Wieczorowski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej; dr hab. inż. Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej.
 
W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania robocze dotyczące utworzenia Narodowego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa.