Kategorie
Aktualności

Piszemy o srebrnych treściach cyfrowych we „Frontiers of Sociology”

„Frontiers in Sociology” to czasopismo cenione w międzynarodowym świecie nauki. Właśnie ukazał się w nim artykuł Cezarego Biele i Jarosława Kowalskiego z Laboratorium Interaktywnych Technologii, który napisali wspólnie z Piotrem Toczyskim z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Artykuł zatytułowany jest „Proxy Users Enable Older People Creative Writing on the Web” i dotyczy treści tworzonych w internecie przez osoby starsze. Są to tzw. srebrne treści cyfrowe. Autorzy analizują w artykule skutki interwencji polegającej na wspomaganiu starszych użytkowników w dzieleniu się swoją wiedzą w internecie przez młodszych użytkowników sieci (ang. proxy users). Rozważają także potencjalne możliwości zastosowania technologii sztucznej inteligencji i inteligentnych asystentów głosowych, które ułatwiłyby osobom starszym tworzenie srebrnych treści cyfrowych.

Piotr Toczyski przez ostatnie dziesięć lat pilotował program udostępniania w internecie treści tworzonych przez osoby starsze, a nasi naukowcy z LIT od lat badają interakcje ludzi starszych z technologiami.

Artykuł można przeczytać tutaj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2019.00015/full