Kategorie
Aktualności

Piotr Sobecki z nagrodą „Naukowiec Przyszłości” 2022

W trakcie gali kończącej Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie przyznano nagrody Naukowiec Przyszłości 2022. Tytuł w kategorii „zespół badawczy przyszłości” zdobył Piotr Sobecki, kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI PIB.

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022 trafiła w ręce Piotra Sobeckiego za realizację projektu badawczego „Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty” oraz za pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Rak prostaty stanowi duży i ciągle rosnący problem medyczny i społeczny. W ramach wdrożenia wyników projektu „Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty” powstanie platforma e-learningowa, pozwalająca realizować naukę raportowania strukturalnego badań mpMRI prostaty według PI-RADS, przy wykorzystaniu opracowanego systemu raportowania. Zasoby edukacyjne zapewni integracja z referencyjną bazą danych obrazowych, obejmującą bogaty zbiór w pełni adnotowanych przypadków, wraz z ich pełną dokumentacją medyczną. Baza obrazowa oraz medyczne podzadania w projekcie zostaną zrealizowane przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach zadania „Rozpoznawanie obrazów medycznych” (I konkurs INFOSTRATEG, Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”). Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Centrum Inteligentnego Rozwoju nagradza autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Celem przyznawania nagrody jest popularyzowanie wyników badań, aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane.