Kategorie
Aktualności

OPI PIB i Fundacja Edukacyjna Perspektywy poszerzają współpracę

25 stycznia 2022 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy zawarły długoterminowe porozumienie o współpracy. Jego celem jest realizacja wspólnych działań na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Dzięki współpracy ekspertów obu jednostek, łatwiejszy będzie transfer wiedzy oraz opracowywanie raportów, analiz i rekomendacji dotyczących studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.

OPI PIB oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy to jednostki, które od wielu lat aktywnie działają na rzecz wsparcia środowiska akademickiego w Polsce i współpracują ze sobą od dawna przy różnych projektach. Teraz postanowiły zwiększyć liczbę oraz skalę wspólnych inicjatyw dzięki czemu możliwa będzie realizacja długoterminowych działań, które przyniosą pozytywne efekty wszystkim podmiotom zajmującym się szkolnictwem wyższym w naszym kraju.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy to nasz wieloletni, zaufany partner. Dotychczas jednak działaliśmy projektowo, skupiając się na wąskiej tematyce. Dzięki zawartemu porozumieniu będziemy mogli zwiększyć skalę naszych działań. Obszar współpracy obejmuje zarówno kontynuację dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć, tj. przygotowywanie rankingów i raportów dotyczących umiędzynarodowienia polskich uczelni, czy też opracowywanie pogłębionych analiz na temat sytuacji kobiet na studiach, jak również realizację nowych, długoterminowych projektów – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

 – Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i publikowaniu rankingów edukacyjnych oraz opracowań i raportów na temat szkolnictwa wyższego i nauki. Dzięki rozszerzeniu współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym będziemy mogli korzystać z danych pochodzących z nowoczesnych i bogatych baz danych naszego partnera, a także ze wsparcia merytorycznego ekspertów OPI PIB, co niewątpliwie przyczyni się do jakości naszych opracowań i rankingów oraz pomoże w wiarygodny sposób przedstawiać problemy i osiągnięcia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki” – podkreśla dr Bianka Siwińska, prezeska  Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Fundacją Edukacyjną Perspektywy zawarto 25 stycznia 2022 r. w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w działaniach na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, w szczególności w zakresie tworzenia rankingów szkół wyższych, przygotowywania raportów, analiz i rekomendacji oraz szeroko rozumianego promowania nauki i szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie. Fundacja będzie w szczególności parterem OPI PIB w zakresie analizowania aktualnego stanu i trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na świecie oraz identyfikacji związanych z tym potrzeb informacyjno-promocyjnych. OPI PIB natomiast będzie wspierał merytorycznie fundację, w ramach wybranych, prowadzonych przez fundację działań analitycznych, informacyjnych i promocyjnych.

#raport, #NaukiSpołeczne