Kategorie
Aktualności

PCSS – Eagle II na liście najszybszych superkomputerów na świecie

Zdjęcie serwerowni

Na największej konferencji Supercomputing (SC20) poświęconej technologiom obliczeniowym superkomputerowym (HPC, High Performance Computing), ogłoszona została kolejna lista TOP500 –  najszybszych superkomputerów na świecie. Na liście tej pojawił się nowy system superkomputerowy PCSS – Eagle II (pozycja 85.), następca zakupionego w 2015 roku komputera Eagle (Orzeł).

Eagle II zakupiony został w ramach projektu krajowego PRACE-LAB, POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest Instytucją Wdrażającą Działanie 4.2. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” IV. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego realizowany jest ten projekt.

Komputer ten o mocy konwencjonalnej 4-krotnie większej od Eagle/Orzeł (5,9 PFLops) uzupełni zasoby obliczeniowe naszego centrum danych. Wyposażony jest w ponad 63 tysiące rdzeni obliczeniowych chłodzonych bezpośrednio cieczą (DLC, Direct Liquid Cooling). Zgodnie z założeniem posłuży naszym użytkownikom w Polsce i Europie do symulacji inżynierskich, obliczeń dużych ilości danych (Big Data) oraz obliczeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI, Artificial Intelligence), m.in. wykorzystując technologie uczenia maszynowego (Deep Learning).

PCSS powiększyło swoje zasoby również o klaster GP-GPU, z wykorzystaniem akceleratorów o mocy szczytowej 0,6 PFlops. W chwili obecnej jest on najszybszym superkomputerem w Polsce i stanowi pierwszy etap PRACE-LAB rozbudowy systemów HPC w Polsce. W kolejnych krokach rozbudowane zostaną ośrodki HPC w Gdańsku (Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej), Wrocławiu (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) oraz Krakowie (ACK Cyfronet AGH) oraz ośrodki danych w Częstochowie (Politechnika Częstochowska), Kielcach (Politechnika Świętokrzyska), Białymstoku (Politechnika Białostocka) oraz Łodzi (Politechnika Łódzka).

Dodatkowo Eagle II znalazł się na pozycji numer 61. listy Green500 najbardziej oszczędnych energetycznie systemów obliczeniowych.

Najnowsze zestawienie listy TOP500 dostępne jest TUTAJ.