Kategorie

JSA: Jednolity System Antyplagiatowy

red. dr inż. Marek Kozłowski

2021 OPI PIB

Monografia ma na celu przedstawienie głównych cech i zastosowań Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w formie opisu jego historii rozwoju, metod w nim użytych czy architektury i technologii wykorzystanych przy jego budowie. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online.

JSA: Jednolity System Antyplagiatowy (PDF)