Kategorie
Aktualności

OPI PIB zbada „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich”

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) rozpoczyna realizację badań terenowych. Działania zostaną zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach projektu „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich”. Analizy ekspertów OPI PIB będą  dotyczyć nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Według badania Barometr Zawodów 2021 właśnie w tej grupie najtrudniej znaleźć szkołom odpowiednich kandydatów do pracy.

W ramach rozpoczynającego się projektu badawczego naukowcy z OPI PIB pragną ustalić, jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat. Przyjrzą się oni sytuacji kadrowej szkół oraz wyzwaniom w rekrutacji nowych nauczycieli. Badacze przeanalizują również opinie na temat kształcenia kadr nauczycielskich oraz kompetencji i kwalifikacji osób, które rozpoczynają karierę zawodową. Eksperci OPI PIB zbadają także motywy, którymi kierowały się osoby wybierające zawód nauczyciela, przyjrzą się ich doświadczeniom w pracy, a także dokonają analizy  przyczyn rezygnacji z tej ścieżki zawodowej. Warto dodać, że jako kontekst badania naukowcy wybrali kierunki rozwoju województw i kraju – kluczowe i perspektywiczne branże gospodarki oraz zawody, na które popyt na regionalnych rynkach pracy jest i będzie największy.

Dotychczas zespół Laboratorium Analiz Statystycznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym analizował dane dotyczące zapotrzebowania na nauczycieli kształcenia zawodowego, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2021 roku. Naukowcy OPI PIB przyjrzeli się ofertom pracy w tym zawodzie oraz dokumentom strategicznym województw i wskazanym w nich kierunkom rozwoju społeczno-gospodarczego, wyzwaniom i regionalnym specjalizacjom. W najbliższych miesiącach natomiast badacze będą prowadzić rozmowy z ekspertami – osobami posiadającymi największą wiedzę w obszarze kształcenia zawodowego. Do udziału w wywiadach zaproszeni zostaną przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych instytucji o zasięgu regionalnym, które są blisko związane z obszarem kształcenia zawodowego. Obecni i byli nauczyciele zostaną poproszeni o podzielenie się swoim doświadczeniem i opiniami w trakcie wywiadów grupowych. Naukowcy OPI PIB zorganizują również panele eksperckie, do udziału w których zaproszą przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji – ekspertów reprezentujących różne środowiska i branże, którzy zostaną poproszeni o dyskusję nad wynikami badania i fachowy komentarz. Wywiady pogłębione i rekrutację respondentów prowadzi na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego konsorcjum firm Flow Nauka Sp. z o.o. oraz Flow Devs Sp. z o.o. Rekrutację i wywiady z ekspertami z Sektorowych Rad ds. Kompetencji realizuje firma Question Mark.