Kategorie
Aktualności

OPI PIB wesprze Główny Urząd Miar technologiami sztucznej inteligencji

We wtorek 19 października br. dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB oraz prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes GUM podpisali porozumienie o współpracy. Uroczystość odbyła się podczas XXIX Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM w Kielcach.

Współpraca dotyczy prowadzenia badań naukowych, realizacji innowacyjnych projektów B+R wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz  wymiany know-how.

– Skupiamy się na dwóch obszarach jakimi są: wykorzystanie sztucznej inteligencji w szeroko pojętej metrologii, jak również w zastosowaniach medycznych – powiedział dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

Prezes Głównego Urzędu Miar, profesor Jacek Semaniak stwierdził, że dzięki zawartemu porozumieniu możliwy będzie sprawny rozwój metrologii, jako jednej z najbardziej niedocenianych dziedzin życia.

Porozumienie zakłada długoterminową współpracę opartą na transferze wiedzy oraz technologii.