Kategorie
Aktualności

OPI PIB po raz kolejny wsparł merytorycznie Ranking Szkół Wyższych

22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl ogłoszono laureatów XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. W trakcie wydarzenia wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy już od dawna wspiera Fundację Edukacyjną Perspektywy. Dostarczamy nie tylko dane wykorzystywane w „Rankingu Szkół Wyższych”, ale także wspieramy projekt „Study in Poland” oraz wspólnie przygotowujemy raport „Kobiety na Politechnikach”.

Warto dodać, że ranking powstaje w oparciu m.in. o dane pochodzące z dwóch systemów stale rozwijanych przez OPI PIB. Pierwszym z nich jest POL-on, czyli Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Jest on największym działającym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce. POL-on dostarcza obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – studentom, kandydatom na studia, pracownikom nauki i przedsiębiorcom.

Drugim systemem OPI PIB, który pomógł opracować tegoroczny ranking jest ELA, czyli ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Dostarcza on wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Dane te pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ze wspomnianego wcześniej systemu POL-on.

W 2021 roku najlepszą uczelnią akademicką w Polsce został Uniwersytet Jagielloński, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska, przed Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i krakowską AGH. UW natomiast został liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17.

Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 22. OPI PIB po raz kolejny został parterem merytorycznym rankingu.