Kategorie
Aktualności

OPI PIB partnerem merytorycznym XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Znamy laureatów XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zestawienie powstało w oparciu m.in. o dane z systemów rozwijanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

W trakcie uroczystej gali wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 73 kierunkach. Wśród zaproszonych gości był Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, który pogratulował laureatom, a także opowiedział o roli naszego instytutu w tworzeniu Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Powstał on w oparciu m.in. o dane pochodzące z dwóch systemów stale rozwijanych przez OPI PIB.

Pierwszym z nich jest POL-on, czyli Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Jest on największym działającym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce. POL-on dostarcza obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – studentom, kandydatom na studia, pracownikom nauki i przedsiębiorcom.

Drugim systemem OPI PIB, który pomógł opracować tegoroczny ranking jest ELA, czyli ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Dostarcza on wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Dane te pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ze wspomnianego wcześniej systemu POL-on.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy już od wielu lat wspiera Fundację Edukacyjną Perspektywy. Dostarczamy nie tylko dane wykorzystywane w Rankingu Szkół Wyższych, ale także przygotowujemy raport „Kobiety na politechnikach” oraz wpieramy inicjatywę Women in Tech Summit.

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl