Kategorie
Aktualności

OPI PIB partnerem merytorycznym raportu „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021”

Z najnowszego raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021”, którego OPI PIB jest partnerem merytorycznym wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13 500 nowych miejsc pracy. Udział sektora w PKB Polski jest szacowany na poziomie 3,5 proc. a wartość eksportu usług na poziomie 22,9 mld USD. Wyniki sektora dowodzą, że jest jednym z filarów stabilizujących polską gospodarkę – podczas, gdy inne sektory notowały spadki, usługi biznesowe cały czas się dynamicznie rozwijały.

Z publikacji wynika, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności. 72,9 proc. przedstawicieli sektora zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich 3 lat w porównaniu do 26,1 proc. odnotowanych przez GUS w sektorze przedsiębiorstw. Innowacje dotyczyły zmian w produkcie, asortymencie, procesach lub w organizacji firmy. Z analiz wynika, że obecnie jednym z głównych wyzwań sektora usług biznesowych jest przejście od roli naśladowcy do roli kreatora globalnych trendów, co oznacza konieczność znaczącej zmiany mentalności w kierunku większej kreatywności i innowacyjności oraz poszerzania kompetencji decyzyjnych.

Raport został przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z The Adecco Group, Colliers i Mercer. Patronem honorowym publikacji „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem merytorycznym publikacji „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” w zakresie opracowania danych o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Raport jest dostępny bezpłatnie pod adresem: https://shop-absl.pl/Business-Services-Sector-in-Poland-2021-p111