Kategorie
Aktualności

OPI partnerem merytorycznym raportu „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”

Tegoroczna edycja raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023” skupia się na tym, jaki wpływ na sektor usług biznesowych miały i mają zachodzące zmiany technologiczne. Prezentuje długoterminową perspektywę rozwoju sektora w ujęciu ilościowym i jakościowym, a także kierunek zmian –  w części ABSL Strategic Foresight 2023. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy został partnerem merytorycznym raportu w zakresie danych o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego.

Według najnowszego raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”, rok 2022 okazał się kolejnym dobrym rokiem dla sektora usług biznesowych. Zatrudnienie na koniec pierwszego kwartału 2023 r. przekroczyło 435 300 osób, ponad 32 000 nowych miejsc pracy zostało utworzonych rok do roku (stopa wzrostu na poziomie 8,0%). Pod względem zatrudnienia sektor rósł wolniej niż w poprzednim roku (12,4%). Niemniej jednak jego udział w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrósł do 6,7%. Istnieje ponad 1 800 centrów usług biznesowych prowadzonych przez 1 106 firm.

Raport „Sektor Usług Biznesowych w Polsce w 2023” ma na celu dostarczenie kompleksowego wglądu w działalność centrów usług outsourcingu procesów biznesowych (BPO) / usług wspólnych
(SSC), globalnych usług biznesowych (GBS), IT/ ITO (informatyka, outsourcing informatyczny) i centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Został przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Colliers, Mercer, Randstad oraz Randstad Sourceright. Partnerem merytorycznym publikacji w zakresie opracowania danych o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Raport jest dostępny bezpłatnie pod adresem: https://shop-absl.pl/Sektor-Nowoczesnych-Uslug-Biznesowych-w-Polsce-2023-p124