Kategorie
Aktualności

NAWA i OPI PIB wspólnie dla polskiej nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie. Jego celem jest realizacja wspólnych projektów, które będą wspierać całe środowisko akademickie i naukowe. Dzięki współpracy ekspertów z obu jednostek, możliwy będzie transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwoli usprawnić dotychczasowe działania oraz opracować nowe rozwiązania zwiększające potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Wykorzystanie efektu synergii

Nie od dzisiaj wiadomo, że partnerska współpraca przynosi lepsze rezultaty niż działanie w pojedynkę. Jej efekt nie jest tylko sumą wniesionego kapitału każdej ze stron, ale znacznie ją przewyższa. Zarówno Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, jak i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, to uznane instytucje, które efektywnie wspierają środowisko polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jednostki te również od dawna ze sobą współpracują –  to właśnie eksperci OPI PIB opracowali system informatyczny NAWA, który obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. Dotychczas jednak były to krótkoterminowe przedsięwzięcia, nastawione na realizację konkretnego projektu. Podpisanie porozumienia pozwoli na realizację długofalowych działań, które wykorzystają wiedzę i doświadczenie obu jednostek.

Misją OPI PIB jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiarygodnych danych, informacji i wiedzy o nauce i szkolnictwie  wyższym  oraz dostarczanie niezawodnych narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej  nasza misja będzie jeszcze lepiej realizowana. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny do prowadzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy ośrodkami akademickimi i naukowymi. Efektem naszych wspólnych działań będą innowacyjne rozwiązania, które będziemy wdrażać w ciągu najbliższych kilku lat – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Agencja realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską. Dzięki współpracy z OPI PIB będziemy mogli działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Porozumienie pomiędzy NAWA a OPI PIB zawarto 31 maja 2021 r. w Warszawie. Ma ono zwiększyć komplementarności oferty programowej obu jednostek. Jego celem jest także stworzenie mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć. Docelowo działania NAWA i OPI PIB mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.