Kategorie
Aktualności

NAVOICA – rośnie zainteresowanie darmowymi kursami online, także wśród Polonii

Pandemia COVID-19 spowodowała, że zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia on-line znacznie wzrosło. Do grudnia 2021 r. utworzono ponad 63 000 unikalnych kont użytkownika na platformie NAVOICA. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczego (OPI PIB) wydał także aż ponad 35 750 zaświadczeń o ukończeniu kursów. Kursy cieszą się również popularnością za granicami Polski. Szczególnie w takich krajach jak Ukraina, USA, Niemcy, Wielka Brytania i Niderlandy. NAVOICA to innowacyjna platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), czyli szkolenia on-line otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników. OPI PIB jest operatorem platformy i dba o stały rozwój projektu.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele procesów. Szczególnie zauważalny jest jej wpływ na rozwój technologii informatycznych. Także edukacja i szkolnictwo wyższe musiały się dostosować do zaistniałych warunków. Polacy chcą się rozwijać i w czasie pandemii aktywnie szukają dostępu do rzetelnych i aktualnych treści edukacyjnych, stąd bardzo wzrosło zainteresowanie serwisami e-learingowymi. Obserwujemy ten trend m.in. na platformie NAVOICA, którą rozwijają eksperci OPI PIB. W tym serwisie każdy może skorzystać z bezpłatnych kursów online.  Dotyczą one wielu dziedzin i są realizowane przez polskie uniwersytety i uczelnie wyższe, co daje gwarancję wysokiej jakości ich treści.

NAVOICA popularna także poza granicami Polski

Serwis edukacyjny NAVOICA oferuje szkolenia dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszerzać własną wiedzę. Materiały dostępne na platformie mogą być wykorzystane przez uczniów, studentów i nauczycieli podczas kształcenia na odległość.

Katalog kursów jest interdyscyplinarny i stale poszerzany. Mamy już ponad 63 000 zarejestrowanych uczestników. Oferujemy bezpłatne kursy nie tylko po polsku, ale także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania serwisem poza granicami Polski, przy czym znaczna część użytkowników z zagranicy to Polacy, którzy wyjechali z kraju. Obecnie na platformie NAVOICA dostępne są 124 kursy opracowane przez 29 organizatorów. Katalog kursów zmienia się z tygodnia na tydzień – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

OPI PIB wydał już ponad 35 750 zaświadczeń o ukończeniu kursu. Polacy postawili na edukację zdalną, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

– Analizując dane z Google Analytics za 2021 r., widać, że wśród użytkowników z innych państw dominują mieszkańcy Ukrainy (3871), USA (3680), Niemiec (2777), Wielkiej Brytanii (2599) oraz Niderlandów (1486). Cieszymy się bardzo, że NAVOICA popularna jest także poza granicami naszego kraju. Motywuje nas to do ciągłego poszerzania naszej oferty. Do tej pory zrealizowaliśmy łącznie 450 edycji kursów. I to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo – mówi dr Aleksandra Kołodziejczak, starszy specjalista ds. e-learningu w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB).

Bezpłatne kursy z wielu dziedzin

Do najpopularniejszych obszarów tematycznych kursów należą programowanie, nauka języków obcych, a także rozwój umiejętności miękkich. Ludzie wciąż szukają nowości i chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe dlatego OPI PIB stale pracuje nad poszerzeniem oferty kursów dostępnych w serwisie NAVOICA. Tematyka oferowanych szkoleń dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, a także metodyki pisania prac dyplomowych. Każdy użytkownik znajdzie również w serwisie praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier, a także uzyska odpowiedź na pytanie, jak przekształcić projekt naukowy w pomysł na biznes. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie obcokrajowców Polską, NAVOICA oferuje także bezpłatne kursy w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim.

NAVOICA – nazwa na cześć pierwszej polskiej studentki

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca wyłącznie bezpłatne kursy on-line, opracowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Nazwa tego nowoczesnego narzędzia do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji pochodzi od imienia bohaterki popularnej legendy o Nawojce, która jest uznawana za pierwszą polską studentkę.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warto dodać, że serwis jest wspierany instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Platforma dostępna jest na stronie www.navoica.pl.