Kategorie
Aktualności

OPI PIB realizuje projekt wspólnie z UKSW

Budynek MCB UKSWBudynek MCB UKSW

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem naukowym w projekcie pn. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze.  Liderem projektu jest  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którego terenie powstaje unikalny ośrodek badawczy w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań Państwa na różnych poziomach, związanych z transformacją cyfrową.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi.

Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu, nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w każdym obszarze badań, również w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Jest to odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego.

W Polsce brakuje ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu Data Science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.

Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, między obszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i dotychczasowe możliwości badawcze UKSW i pozostałych członków konsorcjum.

Czas trwania i wartość projektu

  • Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2021 r.
  • Wartość projektu: 89 107 212,16 zł
  • Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

Partnerzy projektu

Projekt realizowany w konsorcjum złożonym z trzech podmiotów naukowych i czterech komercyjnych.

Lider: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Partnerzy naukowi: 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
Partnerzy biznesowi: 
KGHM Polska Miedź S.A. 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Termocent Marek Kitliński 
GEOCOM Waldemar Leśko

Dofinansowanie

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych.
Typ projektu:
Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dokumentacja konkursowa:
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Do pobrania

Materiały źródłowe: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW

Pełne informacje na temat projektu na stronie: http://cnt.edu.pl/projekty/mcb/