Kategorie
Aktualności

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW otwarte

26 października 2022 r. w Dziekanowie Leśnym otwarto Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, kardynał Kazimierz Nycz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. OPI PIB, jako partnera naukowego w projekcie reprezentowała Joanna Kuszlik-Cichosz, zastępca dyrektora ds. administracji.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze to unikalny ośrodek badawczy w dziedzinie nauk cyfrowych. Jego priorytetem jest tworzenie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce. W jego skład wchodzi 13 laboratoriów, w tym m.in. laboratorium druku 3D, badań geoinformacyjnych, cyberbezpieczeństwa, przetwarzania czasowo-krytycznego, symulatora sferycznego i symulacji wizualnej, VR, RTV i badań medioznawczych oraz metod numerycznych i analiz. 

Nowoczesna infrastruktura badawcza powstała we współpracy UKSW z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. Projekt współfinansowany jest z funduszy UE, wkładu przedsiębiorców i wkładu własnego uniwersytetu.