Kategorie
Aktualności

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”

Zapraszamy na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której partnerem jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Wydarzenie odbędzie się 26-27 kwietnia w formule online. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Konferencja będzie okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny kluczowych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni w czasach pandemii COVID, jak i stworzenia planów na najbliższą przyszłość.

Umiędzynarodowienie było i pozostaje główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. W Polsce od lat zwiększa się liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych i rośnie systematycznie liczba studiujących w Polsce obcokrajowców. Nastał jednak rok 2020, który zmusił wszystkich do przejścia głębokiej metamorfozy w bardzo krótkim czasie.

W trakcie konferencji eksperci postarają się odpowiedzieć na aktualne pytania. Co z umiędzynarodowieniem w świecie ogarniętym pandemią? Jakie następne kroki powinny podjąć uczelnie i całe środowisko, żeby nie zmarnować wielu lat pracy nad umiędzynarodowieniem?

Więcej informacji, a także rejestracja dostępne są na stronie konferencji.