Kategorie
Aktualności

Konferencja online Supercomputing Frontiers Europe 2021

19–23 lipca br. odbędzie się 7. edycja konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2021, tym razem w formule online. Organizatorem wydarzenia jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy objął patronat honorowy nad konferencją.

Głównymi prelegentami konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2021 będą: Anders Jensen, Irene Qualters, Roberto Car i Hiroaki Kitano. Przedstawią raporty na temat programu rozwoju supercomputingu eksaskali do roku 2027 [A. Jensen]; badań obliczeniowych w Laboratoriach Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych [I. Qualters]; obliczeń własności nowych materiałów używając zasad pierwszych (ab-initio), wspomaganych metodami sztucznej inteligencji [R. Car] oraz problemu, czy komputer (maszyna Turinga) będzie w stanie zdobyć Nagrodę Nobla [H.Kitano].

Konferencja ma na celu wypełnienie niszy wśród kilku doskonałych i znacznie większych, bardziej ogólnych konferencji. Główny nacisk kładziemy na „granice”(„frontiers”): śmiałe wizje i pomysły, które mogą kształtować przyszły postęp; nowe technologie komputerowe umożliwiające odkrycia naukowe i opracowywanie nowych metod obliczeniowych i analitycznych, a także obniżanie barier dostępu do mocy obliczeniowej dla nowych grup użytkowników i na znacznie szerszych obszarach geograficznych – mówi dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM UW, przewodniczący komitetów: Naukowego i Organizacyjnego Supercomputing Frontiers Europe 2021.

Rejestracja na konferencję jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Formularz i więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.