Kategorie
Aktualności

Komunikat dotyczący portalu SI

Logo portalu SI

W 2021 roku OPI PIB zaprzestaje wydawania portalu Sztuczna Inteligencja, dostępnego pod adresem sztucznainteligencja.org.pl.

Portal został powołany do życia 23 kwietnia 2019 roku w celach edukacyjnych. Projekt, choć istotny z punktu widzenia promocji sztucznej inteligencji w Polsce, zostaje zakończony. Treści do tej pory opublikowane na portalu SI pozostaną dostępne.

W nadchodzącym roku dla OPI PIB priorytetowe są inne cele. Instytut skupi się na realizacji kluczowych zadań tj. na budowie i rozwoju systemów informatycznych, oprogramowania dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.