Kategorie
Aktualności

Już w maju konferencja ScienceCon 2022 i Gala wręczenia nagród THE Impact Rankings 2022

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji międzynarodowej konferencji ScienceCon, połączonej z Galą wręczenia nagród THE Impact Rankings 2022. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Times Higher Education oraz globalne wydawnictwo Elsevier. Konferencja odbędzie się 18 maja 2022 roku w budynku Collegium Novum, będącym siedzibą władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Konferencję ScienceCon zainaugurują przedstawiciele organizatora i patronów wydarzenia. Głos zabiorą prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Polska), prof. Arkadiusz Mężyk (Przewodniczący KRASP), oraz prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich). Planowane jest też wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pierwszym elementem konferencji będzie statystyczne podsumowanie podsumowanie procesu raportowania danych dotyczących działalności naukowej za lata 2017-2021. Prezentację poprowadzi Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytut Badawczego (OPI PIB), organizacji odpowiedzialnej za gromadzenie i analizę danych w procesie oceny parametrycznej uczelni.

Po prezentacji odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony wnioskom płynącym z ewaluacji działalności naukowej oraz kierunkom dalszego rozwoju tego procesu w Polsce. W debacie moderowanej przez prof. Łukasza Sułkowskiego udział wezmą: Phil Baty (Chief Knowledge Officer, Times Higher Education), prof. Lauritz Holm-Nielsen (Rector Emeritus, Uniwersytet w Aarhaus), prof. Stanisław Kistryn (Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa) oraz prof. Elżbieta Żądzińska (Rektor Uniwersytetu Łódzkiego).

Po przerwie lunchowej, zaplanowaliśmy panel poświęcony budowaniu reputacji uczelni na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych takich jak systemy repozytoryjne czy systemy klasy CRIS. Do dyskusji prowadzonej przez Piotra Masalskiego (Dyrektor Produktu Sciencecloud, PCG Academia) zaprosiliśmy, Michelle Mennielli (Senior Global Strategist, LYRASIS), Marka Michajłowicza (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) oraz Tomasza Psonkę (Research Solutions for CEE, Elsevier).

Kulminacyjnym punktem programu konferencji będzie Gala wręczenia nagród dla uczelni z Polski, sklasyfikowanych w rankingu Times Higher Education. THE Impact Rankings to jedyny, międzynarodowy ranking szkół wyższych oparty o cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Ceremonię poprzedzi prezentacja, którą poprowadzą przedstawiciele Times Higher Education – Phil BatyMichael Lubacz. Reprezentanci Times’a opowiedzą o metodyce rankingu i podzielą się wnioskami płynącymi z danych nadesłanych w tym roku przez ponad 1,200 uczelni z całego świata. 

Konferencja ScienceCon będzie wydarzeniem cyklicznym, na stałe połączonym z ogłoszeniem wyników rankingu Times Higher Education. Adresatami konferencji są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nauką i zrównoważonym rozwojem uczelni – przedstawiciele władz, dyrektorzy funkcyjni, menedżerowie. ScienceCon 2022 będzie realizowany w trybie stacjonarnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ograniczony do 200 miejsc.

Zapraszamy Państwa do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia pod adresem https://sciencecon.pl.