Kategorie
Aktualności

IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

22–24 marca odbędzie się IX edycja Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. To największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone zarządzaniu nauką i jej otwartością. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem konferencji.

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy jest organizowane cyklicznie od roku 2014. To miejsce spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Tegoroczna edycja odbędzie się w formule online.

Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach. Począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań jest rozszerzona o problemy związane z działalnością naukową na uczelniach, w tym otwartość nauki, problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego zespołów badawczych, ewaluacji dorobku uczelni, itp.

W tym roku, w panelu poświęconym infrastrukturze informatycznej polskich uczelni wystąpi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI.

Konferencja powstała z inicjatywy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim jako wydarzenie krajowe. Od roku 2017 jest współorganizowana przez zespół projektowy firmy SAGES, odpowiadający za wdrożenia systemu Omega–PSIR w wielu polskich uczelniach.

Szczegóły, w tym darmowa rejestracja tutaj.