Kategorie
Aktualności

Innowacje w medycynie – powstało nowe centrum w Ośrodku Przetwarzania Informacji

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych. Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz aktywnie przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju. Eksperci centrum wraz z partnerami będą rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym, co przyczyni się m.in. do przyspieszenia diagnostyki pacjentów i wdrożenia odpowiednich terapii. Nowa jednostka powstała na zlecenie MEiN.

Ministerstwo Edukacji Nauki wspiera cenne inicjatywy, które efektywnie przyczyniają się do  wzrostu innowacyjności polskiej nauki. Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej, które zostało otworzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji, jest właśnie jedną z takich inicjatyw – mówi Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Warto podkreślić, że dzięki pracy nowego centrum zostanie utworzona Baza Zespołów Badawczych i Projektów w Medycynie Cyfrowej. Będzie to niezwykle cenne narzędzie w procesie integracji i wymiany wiedzy pomiędzy ośrodkami zaangażowanymi w rozwój medycyny cyfrowej. Baza umożliwi identyfikację i łączenie zasobów, ekspertów oraz innowacyjnych projektów, co sprzyja rozpowszechnianiu dobrych praktyk i wspiera dynamiczny rozwój medycyny cyfrowej w Polsce – dodaje wiceminister.

Cieszę się, że Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej powstało właśnie w OPI. Naszym celem jest integracja środowiska naukowego i medycznego, aby wspólnie rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym. Chcemy efektywnie wspierać zespoły badawcze, a mamy do tego odpowiednie narzędzia. OPI posiada wiedzę na temat praktycznie każdego polskiego naukowca, jego projektów oraz aparatury badawczej. Nasz zespół ekspertów posiada również szerokie doświadczenie z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie – z sukcesem realizujemy własne projekty badawcze i współpracujemy z wiodącymi placówkami medycznymi– mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Wsparcie dla środowiska naukowego i medycznego

Znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji otworzył nowe perspektywy dla medycyny. W obliczu niedoboru personelu medycznego coraz większe nadzieje pokładane są w wykorzystaniu tych innowacji do poprawy standardu opieki zdrowotnej. Konieczne jest jednak kompleksowe wsparcie dla zespołów badawczych zajmujących się daną tematyką. Nowe centrum uzupełni istniejącą lukę – stawia ono na integrację zespołów badawczych i dostarczenie im kompleksowego wsparcia. Ma ono ułatwiać formowanie konsorcjów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych i inicjować współpracę na wielu poziomach. Twórcy centrum chcą wspomagać interdyscyplinarne inicjatywy badawcze, które usprawnią wdrażanie innowacji zdrowotnych. W nowej jednostce będą realizowane programy badawcze, które skupiają się na weryfikacji nowych technologii i procedur. Kluczowe obszary działania obejmują wspomaganie diagnostyki, medycynę spersonalizowaną, standaryzację procedur diagnostycznych, raportowanie strukturalne oraz rozwój głębokich modeli językowych. Wspierane przez centrum prace badawcze z pewnością przyczynią się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w tej dziedzinie.

Partnerstwo dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia

Misja Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej to wsparcie polskich zespołów badawczych, a jego wizja związana jest z pracą nad transformacją cyfrową w Polsce i poprawą opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju. Właśnie stąd zrodziła się idea powstania naszego centrum – mówi dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. – Warto podkreślić, że w centrum stawiamy na współpracę polskich zespołów badawczych, dlatego zachęcamy wszystkich naukowców zajmujących się daną dziedziną do dołączenia do Partnerstwa dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia. Przyłączając się do tej inicjatywy, zespoły badawcze otrzymają wsparcie na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem interdyscyplinarnej współpracy. Zyskają również okazję do rozszerzenia sieci kontaktów poprzez budowanie relacji z kluczowymi instytucjami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Ponadto, otrzymają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, co wspiera rozwój zawodowy w sferze medycyny cyfrowej i sztucznej inteligencji – dodaje kierownik centrum.

Podsumowując, zaangażowanie Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w budowanie mocnych partnerstw przyniesie wiele korzyści dla całego systemu. Zespoły badawcze zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, szkoleń i doradztwa. Łatwiej będą mogli tworzyć konsorcja, partnerstwa badawcze i ubiegać się o fundusze. Dodatkowo szkolenie ekspertów będzie miało trwały wpływ na stymulowanie innowacji w medycynie, co przełoży się na jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla wszystkich Polaków. Natomiast wspierane przez centrum prace badawcze oraz starania o rozwój medycyny cyfrowej przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w danej dziedzinie.