Kategorie
Aktualności

II edycja konferencji Future is data Przyszłość to dane

The Future is Data Przyszłość to dane to konferencja, organizowana online przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie odbędzie się druga edycja wydarzenia. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem społecznym konferencji.

Głównym tematem jest zarządzanie danymi, także w kontekście inicjatyw UE. Konferencja będzie również wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Transmisja z konferencji rozpocznie się na tej stronie 9 listopada o godz. 10.00 na stronie wydarzenia.