Kategorie
Aktualności

HumanTech Meetings II: Technologie śledzące w miejscu pracy

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia w wielu miejscach wymusiły wprowadzenie pracy zdalnej. Pracownikom, którzy firmowe laptopy obsługują z własnych sypialni, powoli zaciera się granica między pracą a życiem prywatnym. Ich przełożeni natomiast głowią się nad tym, jak nadzorować wypełnianie obowiązków na odległość. Czy taka kontrola jest konieczna i etyczna? Zastanowimy się nad tym podczas kolejnego spotkania II edycji cyklu HumanTech Meetings. Odbędzie się 16 maja o godz.17.15 w formula online. Organizatorem spotkania jest Uniwersytet SWPS. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy objął patronat honorowy nad tym cyklem.

W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył się odsetek pracowników umysłowych pracujących poza siedzibą firmy. Badania wskazują, że praca na odległość – całkowicie zdalna lub hybrydowa – zostanie z nami na dłużej. Sytuacja ta będzie wymagała wprowadzenia zmian m.in. w prawie pracy czy modelach zarządzania zespołem.

Pracodawcy chcą nadzorować aktywność swoich podwładnych, a monitoring w miejscu pracy nie jest niczym nowym. Jednak technologie umożliwiające zdalny nadzór wciąż ewoluują, a już stosowane rozwiązania mogą naruszać prywatność zatrudnionych osób. Jak znaleźć (i utrzymać) balans pomiędzy kontrolowaniem czasu pracy i weryfikacją jej jakości a dobrostanem pracowników?

Podczas kolejnego spotkania II edycji cyklu HumanTech Meetings będziemy dyskutować na temat nadzoru elektronicznego w pracy. Przedstawimy istniejące rozwiązania technologiczne i zastanowimy się, jak wpływają one na poziom stresu, wydajność i komfort pracownika. Poruszymy też kwestie prawne i etyczne związane z technologiami śledzącymi.

Prelegentkami będą Tara Behrend, specjalistka w obszarze psychologii pracy oraz Karolina Marztanowicz, ekspertka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Po wykładach tradycyjnie odbędzie się panel dyskusyjny.

Prelekcje odbędą się w języku polskim oraz angielskim i będą tłumaczone symultanicznie. Udział jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Wydarzenie objęte jest patronatem Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS.

HumanTech Meetings to zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w tym projekcie.