Kategorie
Aktualności

Horyzont Innowacji – otwarta rejestracja na konferencję NCBR

25 listopada br. odbędzie się konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Po przyjęciu przez NCBR nowej strategii i rozpoczęciu procesu transformacji swoich kluczowych obszarów działalności, pora na debatę w gronie ekspertów tworzących ekosystem innowacji w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Patronat nad konferencją NCBR „Horyzont Innowacji” objęły także: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jesteśmy dziś w szczególnym momencie historii rozwoju społeczno-gospodarczego. Wiemy, że tradycyjne motory napędzające gospodarkę już nie wystarczają. Rozwój wymaga poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, ale też organizacyjnych. To w innowacjach powstających w dialogu nauki i biznesu poszukuje się dziś odpowiedzi na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy skutkom pandemii. Właśnie tworzeniu innowacji odpowiadających na wyzwania teraźniejszości i przyszłości poświęcona jest konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” – zapowiada wydarzenie dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od ponad dekady ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. Centrum jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat, a także inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Bogate w doświadczenie, wiedzę i kompetencję Centrum jest partnerem w realizacji strategicznych dla kraju projektów, realizowanych z Funduszy Europejskich oraz środków krajowych, z takich obszarów jak na przykład transformacja energetyczna gospodarki czy wykorzystanie wyników badań nad sztuczną inteligencją w przemyśle, medycynie, rolnictwie, edukacji i innych obszarach.

NCBR stawia dziś kluczowe pytania dotyczące przyszłości innowacji:

•          Na rozwój jakich innowacji jako kraj powinniśmy w tym szczególnym momencie globalnych wyzwań postawić, by realizować istotne dla państwa strategiczne projekty?

•          Jakie technologie przyszłości rozwijać, by zwiększać konkurencyjność naszej gospodarki w perspektywie następnych lat? Jak wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność społeczeństwa, by wykorzystać polski potencjał badawczo-rozwojowy?

•          Jak wzmocnić międzynarodową współpracę naukowców, przedsiębiorców, innowatorów, by w pełni korzystać z najnowszej wiedzy i dostępnej technologii? Jaka jest rola w tych procesach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako kluczowego ośrodka wspierającego innowacyjność oraz komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych w kraju?

To tematy, które porusza konferencja NCBR „Horyzont Innowacji”. Do dyskusji zaproszeni są przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, administracji centralnej oraz całego ekosystemu innowacji.

Zapowiadana konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym źródłem wiedzy o wydarzeniu jest specjalnie uruchomiona strona internetowa konferencji, na której zamieszczona jest agenda i najważniejsze informacje o prelegentach.

Konferencja NCBR odbędzie się w Crowne Plaza Warsaw – The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, Warszawa. Rejestracja na wydarzenie: https://horyzontinnowacji.syskonf.pl/

Na stronie internetowej dostępna będzie również otwarta transmisja online całej konferencji.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.gov.pl/web/konferencja-ncbr-horyzont-innowacji

Kontakt w sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji NCBR: e-mail: konferencjancbr@ncbr.gov.pl.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.