Kategorie
Aktualności

Efektywność języka filmowego w wirtualnej rzeczywistości (VR)

Wirtualna rzeczywistość (VR) jest jednym z głównych tematów badawczych, którym zajmują się naukowcy z Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Tym razem wspólnie z partnerami postanowili zbadać efektywność języka filmowego w VR. W tym celu opracowali nowe narzędzia technologiczne umożliwiające analizy okulograficzne (badanie ruchu gałek ocznych) z użyciem skryptów w języku R. Badania prowadzone są w ramach projektu „Nowe formy i technologie narracji”, który realizowany jest przez OPI PIB wspólnie z Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Badanie ruchu gałek ocznych w VR

Popularność wirtualnej rzeczywistości z roku na rok wzrasta, choć jej dostępność na rynku jest jeszcze ograniczona. VR zyskuje także coraz większe zainteresowanie wśród naukowców, gdyż niesie ze sobą zupełnie nowe doświadczenia związane z jej użytkowaniem. Właśnie je już od kilku lat analizują badacze z LIT. Aktualnie w jednym z projektów naukowych badają oni efektywność języka filmowego w VR. W tym celu opracowali nowe narzędzia badawcze.

Cieszę się, że mogliśmy połączyć siły z czterema innymi jednostkami naukowymi w celu realizowania badań nad wirtualną rzeczywistością. To bardzo ciekawy temat, który jeszcze nie został dokładnie zbadany. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest rozwój metodologii badań nad efektywnością narracji i językiem stosowanym w filmowych i interaktywnych doświadczeniach VR. Naukowcy OPI PIB odpowiadają za badania od strony metod okulografii 3D i analizy ruchu ciała. Właśnie w tym celu opracowali oni autorskie skrypty analityczne w języku R – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Badanie efektywności języka filmowego w VR było dużym wyzwaniem dla badaczy z OPI PIB. Wcześniej musieli oni opracować nowe wskaźniki teoretyczne, odpowiednio zmodyfikować metodologię badań, przeprowadzić analizy i wizualizację danych okulograficznych zbieranych podczas doświadczeń VR oraz opracować już wspomniane wcześniej autorskie narzędzie analityczne w języku R.

Badania naukowe dotyczące interakcji człowiek-komputer w środowisku wirtualnej rzeczywistości, w szczególności okulografia w VR, wymagają rozwiązywania wielu problemów technicznych i metodologicznych charakterystycznych dla dziedzin, które nie wypracowały sobie jeszcze zalecanych metodologii i narzędzi. Realizacja danego projektu wymagała od nas między innymi, rozwiązania problemu klasyfikowania ruchów gałek ocznych (dwie klasy: fiksacje oraz pozostałe ruchy) na podstawie surowego sygnału zarejestrowanego przez nasze autorskie oprogramowanie – mówi dr Paweł Kobyliński, który w OPI PIB odpowiada za realizację projektu „Nowe formy i technologie narracji”.

W celu przeprowadzenia analiz naukowcy OPI PIB wykorzystują okulograf zainstalowany w goglach VR Vive ProEye. Obecnie trwa ostatni etap badań nad efektywnością języka filmowego w VR. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

#VR, #NaukiSpołeczne