Kategorie
Aktualności

7-10 marca: VIII Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Już 7 marca odbędzie się VIII Seminarium Uniwersyteckich Baz Wiedzy w całości poświęcone systemom CRIS (Current Research Information Systems) oraz zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką! Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem tego wydarzenia.

8 marca w ramach w sesji Networking CRIS systems at national level wystąpi Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w OPI PIB. Opowie o naszych systemach IT do gromadzenia i przetwarzania danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS i ich wdrażaniem w uczelniach.

Konferencja powstała z inicjatywy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim jako wydarzenie krajowe. Od roku 2017 konferencja jest współorganizowana przez zespół projektowy firmy SAGES, odpowiadający za wdrożenia systemu Omega–PSIR w wielu polskich uczelniach.

O ile początkowo celem konferencji była przede wszystkim wymiana poglądów i doświadczeń twórców systemu OMEGA-PSIR z zespołami wdrażającymi system na swoich uczelniach, pracownikami nauki i specjalistami w zakresie ewaluacji nauki, to począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań została mocno rozszerzona o problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego i ewaluacji dorobku uczelni.

Włączenie się organizatorów Seminarium, a także wielu uczelni do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

Szczegóły na temat seminarium znajdują się tutaj.