Kategorie
Aktualności

4. konkurs POIR – koniec naboru wniosków

ilustracja badań

Zakończyliśmy nabór wniosków w 4. konkursie z działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 554 940 672,35 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 831 389 140,95 zł. Trwa proces ich weryfikacji.

4. Konkurs wystartował 5 marca br. Przyjmowanie wniosków trwało do 15 lipca br. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę instytucji wdrażającej.