Kategorie
Aktualności

30 lat OPI PIB – uroczystość już w czwartek

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) 7 października będzie obchodził jubileusz trzydziestolecia. Z tej okazji zorganizowane zostanie spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, najważniejszych instytucji naukowych i akademickich oraz przedsiębiorstw związanych z nowoczesną technologią. W trakcie uroczystości, oprócz prezentacji dotychczasowych osiągnięć OPI PIB, zostaną zaprezentowane ambitne plany na najbliższe lata.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to lider w przetwarzaniu informacji o polskiej nauce, a zarazem innowacyjna placówka badawcza. To właśnie OPI PIB posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego pracach naukowych i projektach. Głównym zadaniem instytutu jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Aż trudno uwierzyć, że w tym roku OPI PIB świętuje swoje trzydziestolecie. Z tej okazji zorganizowana zostanie uroczystość, w trakcie której zaprezentowane zostaną bardzo ambitne plany instytutu.

Główne cele – badania naukowe i wdrożenia

Nasza strategia na najbliższe lata stawia przed nami ambitne cele. Z misji OPI PIB wprost wynika, że strategicznie istotnym obszarem funkcjonowania instytutu jest osiągnięcie doskonałości w prowadzeniu badań i wdrożeniach. I na tym będziemy się głównie koncentrować. Dlatego naszym strategicznym celem jest uzyskanie w ewaluacji w 2022 roku kategorii A w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz w dyscyplinie nauki socjologiczne – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Placówka dostrzega także konieczność zwiększenia priorytetu działalności naukowej instytutu w perspektywie międzynarodowej. To bardzo ważny cel, bez którego nie da się osiągnąć rozwoju. Pracownicy OPI PIB są widoczni w środowisku międzynarodowym. Mają oni duże osiągnięcia, które trzeba jeszcze bardziej popularyzować na arenie światowej. Wymiana know-how z zagranicznymi ośrodkami naukowymi jest bardzo ważna. Przekłada się na prowadzenie wspólnych projektów badawczych, organizowanie konferencji, warsztatów naukowych i seminariów. Jedną z takich inicjatyw jest doroczna konferencja MIDI (Machine Intelligence and Digital Interaction), której już 9. edycja odbędzie się w grudniu tego roku. To unikalne wydarzenie poświęcone jest inteligentnym maszynom i współpracy człowieka z nowymi technologiami.

Duży potencjał naukowy

Kapitał naukowy kadry OPI PIB jest bardzo duży, pracownicy zaangażowani są w wiele projektów. Tematy badań, którymi zajmują się naukowcy z OPI PIB są bardzo różnorodne. W dobie pandemii COVID-19 badali np. działania pomocowe w sieci internetowej. W lecie ukazał się także raport naukowców instytutu o konferencjach zdalnych i stale są realizowane ciekawe badania dotyczące wykorzystania potencjału wirtualnej rzeczywistości, jako narzędzia wspomagającego pracę i naukę. W tym roku również Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zawarł porozumienie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki współpracy ekspertów z obu jednostek, możliwy będzie transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwoli usprawnić dotychczasowe działania oraz opracować nowe rozwiązania zwiększające potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Warto także dodać, że od kilku lat OPI PIB z sukcesem prowadzi badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie, m.in. opracował platformę eRADS, usprawniającą diagnostykę raka prostaty.