Kategorie
Aktualności

Zakończenie oceny wniosków przedsięwzięć z PMIB – nabór I i II

colleagues in lab coats using digital tablet during work at laboratory

Przedstawiamy wyniki oceny wniosków przedsięwzięć z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

 Informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych w dwóch naborach przeprowadzonych w ramach Inwestycji A2.4.1 KPO w Schemacie A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Rekomendowanych do otrzymania dofinansowania zostało łącznie 10 przedsięwzięć.

W naborze I nr KPOD.01.18-IW.03-001/23 zakończonym 30 listopada 2023 r. do objęcia wsparciem wybranych zostało 7 przedsięwzięć spośród 8 złożonych w terminie wniosków. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 458 203 593,52 zł.

W naborze II nr KPOD.01.18-IW.03-003/23 zakończonym 31 stycznia 2024 r. do objęcia wsparciem wybrane zostały wszystkie 3 przedsięwzięcia z 3 złożonych w terminie wniosków. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 185 893 321,22 zł.

1 przedsięwzięcie wycofano z procesu oceny.

Informujemy również, że zgodnie z §10 ust 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć, Wnioskodawcy są pisemnie informowani o wynikach oceny swoich projektów.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Przedsięwzięcia wybrane do udzielenia wsparcia – I nabór, schemat A
  2. Przedsięwzięcia wybrane do udzielenia wsparcia – II nabór, schemat A