Kategorie
Aktualności

Podsumowanie naborów w konkursie A2.4.1 KPO

Instytucje naukowo-badawcze złożyły łącznie 18 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy.

Informujemy, że w ramach Inwestycji A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego” w terminie naborów, tj. od 31 lipca 2023 r., godz. 9:00, do 30 listopada 2023 r., godz. 16:00, złożonych zostało:

  1. w Schemacie A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (nabór nr KPOD.01.18-IW.03-001/23) – 8 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem na łączną kwotę wsparcia 540 829 571,78 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 654 101 129,04 zł;
  2. w Schemacie B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (nabór nr KPOD.01.18-IW.03-002/23) – 10 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem na łączną kwotę wsparcia 849 750 255,85 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 044 511 223,39 zł.

Przypominamy, że budżet naborów wynosi 784 157 661,00 zł w Schemacie A i 896 180 184,00 zł w Schemacie B.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków wynosi 100 dni od daty zakończenia naborów.