Kategorie
Aktualności

Podsumowanie drugiej rundy naborów KPO

Instytucje naukowo-badawcze złożyły łącznie kolejnych 9 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy.

Informujemy, że w ramach Inwestycji A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego” w terminie naborów, tj. od 29 grudnia 2023 r., godz. 9:00, do 31 stycznia 2024 r., godz. 16:00, złożone zostały:

  1. w Schemacie A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (nabór nr KPOD.01.18-IW.03-003/23) – 3 wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem na łączną kwotę wsparcia 186 093 321,22 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 220 441 743,56 zł;
  2. w Schemacie B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (nabór nr KPOD.01.18-IW.03-004/23) 6 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem na łączną kwotę wsparcia 94 549 574,34 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 119 378 942,82 zł.

Przypominamy, że budżet drugiej rundy naborów wynosi 243 328 089,22 zł w Schemacie A i 46 429 928,15 zł w Schemacie B.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków wynosi 100 dni od daty zakończenia naborów.