Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I

red. Marek Michajłowicz

2021 Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/POL-on.TomI-.pdf