Znaczenie relacji z klientami w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich

Barbara Kowalczyk, Marcin Olszewski

2018 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego-Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, T. 32, z. 2, s. 299-310

https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.322.21/4017