Weryfikacja teorii na podstawie analizy polityki sankcji ekonomicznych

Aldona Tomczyńska

2018 W: Badanie polityki zagranicznej państwa / Marian Haliżak; Warszawa: Wydawnictwo Rambler, s. 99-123

https://ptsm.edu.pl/badanie-polityki-zagranicznej-panstwa/