Technologia i architektura systemu

Artur Idzi, Marek Michajłowicz, Emil Podwysocki, Andrzej Sadłowski, Antoni Sobkowicz

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM II / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 45-80

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/POL-on.TomII-.pdf