Proces technologiczny

Przemysław Zydroń

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : OSF : Obsługa Strumieni Finansowania / red. Adam Bochenek. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 31-40

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/OSF-ebook.pdf