O Systemie JSA

Ewa Dulińska, Małgorzata Wartacz, Marek Kozłowski

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 13-43

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/JSA-ebook.pdf