Etos nauki we współczesnej Polsce

Aldona Tomczyńska, Jacek Bieliński

2019 Nauka i Szkolnictwo Wyższe, z. 1-2 (53-54), s. 219-250

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21938