Emotional Dysregulation, Anxiety Symptoms and Insomnia in Individuals with Alcohol Use Disorder

Dorota Wolynczyk-Gmaj, Andrzej Jakubczyk, Elisa M. Trucco, Paweł Kobyliński, Justyna Zaorska, Bartłomiej Gmaj, Maciej Kopera

2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. - T. 19, nr 5, Article No 2700

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2700