Czy sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana przy ewaluacji osiągnięć naukowych instytucji?

Piotr Rodzik

2021 W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / Bogdan Fischer, Adam Pązik, Marek Świerczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska. - s. 143-154

https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-sztucznej-inteligencji-i-nowych-technologii,160073.html