Agile Development of Intelligent Systems: A Case Study

Jarosław Protasiewicz, Marek Michajłowicz

2021 W: Legal and technical aspects of artificial intelligence / red. Luigi Lai, Marek Świerczyński. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - s. 297-310

https://opi.org.pl/opi_publication/agile-development-of-intelligent-systems-a-case-study/