Natural Language Processing Laboratory

W Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej

  • Budujemy inteligentne narzędzia do odkrywania wiedzy z dużych korpusów danych tekstowych i internetowych;
  • Prowadzimy badania nad metodami przetwarzania języka naturalnego i metodami uczenia maszynowego;
  • Tworzymy e-usługi cyfrowe dla sektora publicznego i komercyjnego, m.in. kluczowe dla MNiSW systemy Polska Bibliografia Naukowa oraz Jednolity System Antyplagiatowy;
  • Wytwarzamy systemy użytkowe wspierane praktycznymi metodami sztucznej inteligencji;

We use these technologies

We turn words into numbers

We have harnessed mathematics and statistics to extract knowledge from texts. An interview with Marek Kozłowski, PhD, the Head of the Laboratory of Natural Language Processing, National Information Processing Institute, conducted by Michał Rolecki.

Read interview with Marek Kozłowski

Marek Kozłowski, PhD
Head of the
Laboratory of Natural
Language Processing