Regulamin

Regulamin programu stażowego KomITywa w OPI PIB

 1. Program stażowy przewidziany jest dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów o profilu informatycznym lub pokrewnym – na okres minimum 3 miesięcy,maksimum 6 miesięcy.
 2. Celem stażu jest zapoznanie stażysty z narzędziami i procesem wytwarzania oprogramowania, testowania rozwiązań, a także współpraca z developerami, poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań odpowiadających na potrzeby biznesu oraz analizy danych w warunkach rzeczywistych.
 3. Stażyści będą wykonywać czynności: projektowe, programistyczne, testerskie, analizy danych i administracji systemami IT.
 4. Staż zawodowy dla jednego stażysty wynosi min. 80 godzin miesięcznie i ma być wykonywany w każdym tygodniu danego miesiąca.
 5. Dobowy wymiar wykonywania czynności przez stażystę nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku stażysty z niepełnosprawnością zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 6. Termin realizacji stażu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia stażu zostanie ustalony indywidualnie dla każdego stażysty w umowie pomiędzy stażystą a OPI PIB, uwzględniając przy tym indywidualne preferencje.
 7. Staż będzie odpłatny i realizowany na podstawie umowy o świadczenie usług.
 8. Dajemy możliwość  rozwoju zawodowego w ramach OPI PIB, poznania różnych systemów i technologii w OPI PIB, wprowadzanie własnych pomysłów i rozwiązań oraz współpracę w zgranych zespołach eksperckich nastawionych na wzajemną wymianę wiedzy i ciągłe jej poszerzanie.
 9. Pracodawca przyjmujący na staż zapewnia odpowiednie stanowisko świadczenia usług dla stażysty, wyposażone w niezbędny sprzęt, narzędzia, udostępnia pomieszczenia, zaplecze techniczne.
 10. Stażysta będzie pracował pod opieką mentora z bogatym doświadczeniem, który ułatwi adaptacje w zespole, oceni, jak dana osoba sprawdza się w praktyce, a następnie podzieli się tym wszystkim, co jest potrzebne do samodzielnej pracy z zespołem specjalistów.
 11. Po odbyciu stażu istnieje możliwość stałego zatrudnienia w OPI PIB.
 12. Każdorazowo szczegóły oferty będą publikowane w ogłoszeniu.