PAN wspiera naszych doktorantów

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Doktoranci OPI PIB otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony kadry eksperckiej Instytutu Badań Systemowych PAN.

Obie strony zadeklarowały chęć organizacji wspólnych seminariów, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaawansowanych metod i technik informatycznych, w szczególności z obszaru sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej.