Kategorie

RAD-on: Raporty, analizy, dane

dr Aldona Tomczyńska, dr Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska

2023 OPI PIB

Autorzy monografii przestawili w niej swoje doświadczenia i praktyczne rozwiązania techniczne oraz metodyczne w zakresie projektowania procesów wytwórczych oprogramowania wspierającego gromadzenie i przetwarzanie danych na zlecenie lub z udziałem podmiotów publicznych działających w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej.

RAD-on Raporty Anaizy Dane

RAD-on Reports Analyses Data